Ankara Büyükşehir Belediyesi gıda yardımlarına ayrılan bütçe ile katlıkavşaklara ayrılan 2009 bütçe karşılaştırması
Ankara Büyükşehir Belediyesi 1998-2008 yılları yapılan yardımların karşılaştırılması (aileye göre)
Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadınlar engelliler, tanıtım reklam ve katlı kavşaklara ayrılan 2009 bütçe karşılaştırması
2003 - 2008 yılları arasında yapılan yardımların sayısı
Yıllara göre Ankara'da seçmen Sayısı
Yıllara göre seçmen sayısı,kullanılan ve geçerli oy ,Ankara
Ankara'da Nüfusun % 73'ü Seçmen